Ondertekening convenant ziekenvervoer-218e0213-6532-46c2-ab78-b5739120649e.jpg
Kwaliteit 16-05-2022

Convenant over kwaliteit ziekenvervoer

Patiënten-/cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van het ziekenvervoer. De ondertekening van het Convenant Richtlijnen Ziekenvervoer is een belangrijke stap in het nakomen van die afspraken. Ondertekenaars zijn NVN, NFK , Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland namens de patiënten-/cliëntenorganisaties, KNV namens de ziekenvervoerders, en Zorgverzekeraars Nederland.

 

De door al deze partijen onderschreven richtlijnen vormen een goede basis voor de balans tussen prijs, kwaliteit en doelmatigheid. Patiënten/cliënten mogen niet alleen rekenen op een goede kwaliteit van het vervoer, zij kunnen er ook op vertrouwen dat klachten adequaat worden behandeld, zodat deze uiteindelijk leiden tot merkbare verbeteringen. Met de ondertekening van dit convenant beloven alle partijen zich om hier gezamenlijk op toe te zien.

 

Aanleiding

Aanleiding voor het convenant was de toezegging in 2019 van de minister van VWS aan de Tweede Kamer om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te vragen om met partijen een verkenning te doen over mogelijke problemen bij de inkoop van het ziekenvervoer. Dat leidde tot verkennende gesprekken, aanvankelijk onder leiding van de NZa, en in een latere fase met instemming van de NZa onder regie van de partijen zelf.

KNV hield gedurende het proces afstemming met de vakbonden. De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deden datzelfde met andere patiëntenorganisaties. Een kwaliteitskader ziekenvervoer dat de NVN al eerder opstelde diende als startdocument voor het nieuwe richtlijnenkader. Naast afspraken over de kwaliteitsniveaus zijn ook afspraken gemaakt over de verbetercyclus.

Lees hier het convenant

Terug naar overzicht nieuwsberichten