download.jpg
Zorgverzekering 16-05-2022

Regeling voor ziekenvervoer vanwege omzetderving 2021

Zorgaanbieders hadden in 2020 als gevolg van overheidsmaatregelen wegens de corona-pandemie (met name gedwongen sluitingen) te maken met omzetderving. Om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen hadden zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrageregeling opgesteld die de zorgaanbieders ondersteunde bij deze omzetderving.

Voor ziekenvervoer geldt dat de aanbieders in 2021 nog steeds gevolgen ondervonden van beperkende overheidsmaatregelen. Onder andere de beperking van de bezetting in de voertuigen leidde tot omzetderving. Om de continuïteit van deze zorg te kunnen garanderen hebben zorgverzekeraars in overleg met brancheorganisatie KNV Zorgvervoer en Taxi besloten voor ziekenvervoer een continuïteitsbijdrageregeling aan te bieden over 2021.

De kaders voor deze regeling zijn ten opzichte van de situatie van 2020 ongewijzigd. Vanaf 24 mei 2022 kunnen ziekenvervoerders hiervoor een aanvraag indienen via hetzelfde portaal bij VECOZO als in 2020. Het loket sluit op dinsdag 14 juni 2022.