preventie%20sport%20fiets%20moeder%20dochter%20kind%20hockey.jpg
Medisch specialistische zorg 24-05-2022

Toegankelijk houden medische zorg vraagt om veranderkracht

Zorgverzekeraars willen dat hun verzekerden ook in de toekomst toegang hebben tot goede medische zorg.  Door de vergrijzing, stijgende behoefte aan zorg en de krapte op de arbeidsmarkt staat de toegang tot de zorg onder druk. Zo hebben patiënten vaker te maken met langere wachttijden. Zorgverzekeraars zijn al langere tijd bezig de toegang te verbeteren door de medische zorg slimmer, integraler en digitaler te organiseren. Dat lukt alleen met voldoende veranderkracht en inzet van alle partijen in de zorg én de overheid; dat staat in de brief van Zorgverzekeraars Nederland aan de Tweede Kamer.

Wat er nodig is om de medisch specialistische zorg en de acute zorg toegankelijk te houden, hebben zorgverzekeraars in twee gezamenlijke visies opgeschreven. Minister Kuipers (VWS) nam de visies in begin april in ontvangst.

Meer zorg in de eigen omgeving en duidelijke keuzes
In de ZN-visies staat samenwerking centraal. In de acute zorg zetten de zorgverzekeraars in op zorgcoördinatie tussen verschillende aanbieders om te zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment krijgen en zwaardere zorg waar mogelijk wordt voorkomen. Het nijpende personeelstekort maakt dat zorgverzekeraars vinden dat er kritisch moet worden gekeken naar de inzet van personeel en een optimalere differentiatie en spreiding van faciliteiten zoals de spoedeisende hulpen.

Zorg dichterbij
Om de druk op de medisch specialistische zorg te verminderen, willen de zorgverzekeraars de komende jaren veel zorg dichterbij de patiënt organiseren, in de eigen omgeving. De zorgverzekeraars zetten in op preventie, digitale zorg en het versterken van de eerstelijn, VVT-zorg en het sociaal domein. Medisch specialistische zorg wordt ingezet waar dat meerwaarde heeft voor de patiënt. Passende zorg vanuit het perspectief van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Ziekenhuizen en klinieken zullen een scherper profiel kiezen om goede en doelmatige zorg te leveren en kosteneffectieve investeringen mogelijk te maken.

Download de ZN-visie Medisch Specialitische Zorg

Download de ZN-visie Acute Zorg