huisarts%20gesprek%20uitleg%20pc.jpg
Zorgverzekering 08-06-2022

Passende zorg werkt pas als in praktijk patiënt en zorgverlener juiste keuzes maken

Het kabinet zet in op passende zorg om de gezondheidzorg toegankelijk te houden. De zorgverzekeraars onderschrijven dit, maar wijzen de Tweede Kamer er in een brief op dat pas sprake is van passende zorg als ook in de spreekkamer patiënt en zorgverlener goed geïnformeerd de juiste keuzes maken. Dit betekent dat de wetgever scherpere keuzes moet gaan maken en dat het Zorginstituut actief pakketbeheer moet voeren.

De Nederlandse zorg is de afgelopen decennia steeds doelmatiger gaan werken. Toch is er volgens de zorgverzekeraars nog steeds veel te winnen door nieuwe inzichten over betere of andere behandelingen sneller in praktijk te brengen. Door sterker in te zetten op passende zorg worden patiënten beter geholpen en kunnen zorgverleners beter en effectiever hun werk doen. De zorgverzekeraars vragen daarom de Tweede Kamer om aandacht voor een goede en praktische inzet van passende zorg.

In de brief pleit Zorgverzekeraars Nederland voor het onder voorwaarden vergoeden van zorg in evaluatie- en innovatieonderzoeken, om daarmee meer onderzoek mogelijk te maken. Verder pleit ZN voor expliciet pakketbeheer op in- en uitstroom van dure geneesmiddelen. Ook vindt ZN dat zorgverzekeraars passende zorg in de praktijk ook moeten kunnen inkopen. Dit betekent dat er betere informatie op de declaratie moet komen en sterkere inkoopmogelijkheden.

Hoewel de zorgverzekeraars de inzet van het kabinet op passende zorg van harte onderschrijven, tempert ZN wel de verwachtingen wat betreft snelle financiële opbrengsten: het is vooral een investering voor de komende jaren.