ZN%20033%20nws.jpg
Zorgverzekering 16-06-2022

Zorgverzekeraars Nederland publiceert jaarverslag 2021

Het werk van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgverzekeraars nam in 2021, net als in 2020, toe als gevolg van de coronapandemie. ZN en haar leden hebben er aan bijgedragen dat verzekerden zowel tijdens als na afloop van de coronacrisis een beroep kunnen blijven doen op zorg waarvoor zij verzekerd zijn. Dit is gebeurd door middel van opnieuw enkele continuïteitsbijdrageregelingen en meerkostenregelingen voor zorgaanbieders in diverse sectoren van de zorg. In het jaarverslag dat ZN vandaag publiceert, is dit een belangrijk onderwerp.

Naast alle corona gerelateerde activiteiten is er nog heel veel meer werk verricht. Bijvoorbeeld de afronding van een nieuwe de bekostiging in de GGZ; het Zorgprestatiemodel. En de inzet rond de Tweede Kamerverkiezingen zoals de organisatie van Het Grote Zorgdebat in aanloop naar de verkiezingen. Ook ontwikkelde ZN in 2021 een visie op ouderenzorg, werden er stappen gezet voor het verbeteren van de ICT-infrastructuur in de zorg en versterkten zorgverzekeraars hun samenwerking met gemeenten. “Wij hebben ons werk niet alleen gedaan”, zegt ZN-directeur Petra van Holst. “De samenwerking met talloze partijen maakt mede dat we succesvol kunnen zijn. Onze dank gaat daarom uit naar een ieder met wie we gewerkt hebben aan duurzame toegang tot zorg en gezondheid voor iedereen”.

Het aantal onderwerpen waar de brancheorganisatie zich mee bezighoudt is groot en zeer divers. Het jaarverslag biedt daarvan een overzicht.  Dit is beschreven in lijn met de ‘Ambitie 2025’ van ZN.