huisarts%20tas%20schrijven.jpg
Eerstelijnszorg 01-07-2022

ZN: Duurzame toegang tot zorg begint bij de huisarts

Vandaag betogen de huisartsen in Den Haag tegen de steeds grotere druk die zij in hun werk ervaren. Ze willen meer tijd kunnen besteden aan hun patiënten, minder druk op ANW-diensten, betaalbare huisvesting vooral in de grote steden en aandacht voor naar de huisarts overstromende wachtlijsten vanuit de ggz en de ziekenhuizen.

Ook de zorgverzekeraars maken zich zorgen over de toenemende druk op de huisarts. Duurzame toegang tot zorg begint immers bij de huisarts. Dat vraagt om een breder gesprek in de samenleving: wat mogen we wel en niet van de huisarts verwachten? De huisartszorg moet worden versterkt, evenals de samenwerking met andere zorgverleners en het sociaal domein. Deze zaken liggen momenteel dan ook nadrukkelijk op tafel in de gesprekken over nieuwe zorgakkoorden.

We hebben begrip voor de huisartsen. Zij zetten zich in voor hun patiënten en onze verzekerden. Voor de toekomst van de zorg. Samen met de huisartsen zullen ook de zorgverzekeraars zich inspannen voor die duurzaam toegankelijke zorg.