ZN%20145%20nws.jpg
Langdurige zorg 05-07-2022

ZN: Samen aan de slag met ouderenplan minister Helder

Zorgverzekeraars en zorgkantoren, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, zijn blij met het nieuwe ouderenplan van de overheid. Het roept de hele maatschappij op om oplossingen te vinden voor de vergrijzing. In het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) zet minister Helder in op meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie. ZN onderschrijft, samen met de vele andere betrokken partijen, deze visie op ouder worden.

“Zorgkantoren en zorgverzekeraars pleiten al langer voor een bredere en toekomstgerichte visie op ouderen, nu de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg steeds meer onder druk staat”, zegt Wout Adema, directeur Zorg. “We kunnen de zorgvraag alleen blijven opvangen als we ook buiten de zorg rekening houden met de veranderende samenstelling van de bevolking en de wensen van ouderen. Ouderen kiezen en organiseren zelf hoe ze oud willen worden. Ze blijven zo lang mogelijk zelfredzaam, ook door hulp van hun omgeving. Pas daarna komt de zorg in beeld. Dat vraagt om een andere manier van omgaan met ouder worden, van ouderen zelf, van hun naasten, van zorgaanbieders, overheid (lokaal, regionaal en landelijk) én van ons als zorgverzekeraars en zorgkantoren.”

Wonen
Onder meer de woonsituatie van ouderen moet veranderen, bepleit Adema. “Er moeten veel meer  geschikte woningen voor ouderen komen. Die woningen moeten staan in een omgeving die inclusief is voor ouderen: dat stelt hen in staat mee te blijven doen in de maatschappij. ”Een inclusieve woonomgeving is niet alleen stedenbouwkundigbegrip”, verduidelijkt Adema. “We moeten toe naar netwerken om ouderen heen, waarin mantelzorgers, sociale contacten, zorg- en hulpverleners hen samen ondersteunen.” Zij worden daarin gefaciliteerd door gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor. “Op de achtergrond”, benadrukt Adema, “we moeten faciliteren, niet alles van tevoren proberen dicht te regelen.”

Zorg
Ook de zorg moet in de toekomst anders worden georganiseerd. Wout Adema: “Met elkaar moeten we de zorgvraag beheersbaar houden. We willen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarna waar nodig met verpleegzorg thuis. En wanneer dat niet meer kan, blijven verpleeghuizen beschikbaar voor wie dat nodig heeft.” Zorgverzekeraars vragen hierbij aandacht voor verkeerde prikkels in het systeem. “Nu zien we dat gemeenten en zorgverzekeraars nog onvoldoende kunnen sturen op het voorkómen van zorgvraag. Terwijl we juist willen inzetten op preventie.”