personeelstekort zorg-24cf5995-d0a8-4761-94b0-4b4fc37dabae.jpg
Kwaliteit 06-07-2022

Zorgverzekeraars vragen kabinet om zzp’ers in de zorg terug te dringen

De zorgverzekeraars roepen het kabinet op om zorgwerkgevers te helpen om de uitstroom van medewerkers in loondienst te stuiten. Veel zorgmedewerkers zeggen hun vaste baan op om zich vervolgens als zelfstandige in te laten huren voor een veel hoger salaris en onder betere voorwaarden.

Werken in loondienst moet aantrekkelijk blijven en meer uren werken moet lonen, betoogt branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die debatteert vandaag over de personeelstekorten in de zorg. ZN vraagt om hogere toetredingsdrempels voor zelfstandigen, het aanpakken van schijnzelfstandigheid, verplichte deelname aan avond-, nacht- en weekenddiensten, de zzp-tarieven voor zorgprofessionals relateren aan de cao-lonen en een verplichte pensioenopbouw voor zelfstandigen.

Het aantal zzp’ers in de zorg is in vijf jaar tijd met 50% toegenomen; bijna 15% van de beroepsbeoefenaren in de zorg is inmiddels zelfstandige. Soms is de inhuur van zzp’ers noodzakelijk, erkent ZN, bijvoorbeeld om gaten in de roosters tijdelijk op te vullen, maar structurele inzet van zzp’ers belemmert de toegang tot zorg: het leidt tot uitval van ANW-diensten en spoedzorg, en tot hogere personeelskosten.

Om toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te garanderen zijn alle beschikbare zorgprofessionals de komende jaren heel hard nodig, stellen de zorgverzekeraars. Naast het stimuleren van werken in loondienst en het tegengaan van de groei van het aantal zzp’ers, is het ook belangrijk dat het kabinet zorgt voor minder administratieve lasten.

Niet meegroeien

Niet eerder hadden zoveel mensen een baan in de zorg. Van de Nederlandse beroepsbevolking werkt 1 op de 6 mensen in de zorg. Door de vergrijzing blijft komende jaren de behoefte aan zorg groeien, maar het is volgens ZN een illusie dat het aantal zorgmedewerkers kan meegroeien: we zullen het moeten doen met de huidige 1,4 miljoen zorgprofessionals. Als het aantal mensen met een baan in de zorg stijgt boven de huidige 1 op de 6 werkenden, verschuift het probleem naar andere maatschappelijke sectoren die ook kampen met arbeidstekorten.

ZN wil dat dit kabinet erkent dat het aantal werkenden in de zorg niet verder kan stijgen. Dit dwingt het kabinet en de zorgsector te zoeken naar duurzame oplossingen. Ook kunnen we belangrijke transformaties in de zorg niet langer meer uitstellen.