vacature(1)-5fa3a55d-09b3-465b-899f-794cb40a0ae3.png
07-07-2022

Zorgverzekeraars Nederland heeft een vacature voor een beleidsadviseur Langdurige Zorg met strategische focus

Wil jij als beleidsadviseur Langdurige zorg voor Zorgverzekeraars Nederland meewerken aan een toekomstigbestendige inrichting van de Langdurige Zorg? Dan zoeken wij jou!

Als beleidsadviseur Langdurige Zorg behartig je de belangen van de zorgkantoren, onze leden. De zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. Samen met hen werken we vanuit een strategische lange termijnvisie aan toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van de langdurige zorg. Binnen ZN ben je daarbij een belangrijke linkin-pin tussen alle belanghebbenden in het veld en is de client/verzekerde de centrale persoon waarin we elkaar vinden. Dit betekent laveren tussen visionair bezig zijn en praktische beleidsimplementatie.

Je volgt pro-actief de ontwikkelingen binnen de eigen beleidsterreinen en hier anticipeer je op. Je bent bedreven in het beïnvloeden van strategische beleidsvorming in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en een kei in stakeholdermanagement. Je werkt op het knooppunt van het overleg met de leden (de zorgkantoren) en met de vele vertegenwoordigers van zorgaanbieders, beroepsgroepen, patiënten, consumenten en overheid.

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze website. Solliciteren kan uiterlijk tot 16 september aanstaande.