vacature teamwork internetformaat-c79e7203-7d73-4d51-94a4-bbf819ddf1f6.jpg
Langdurige zorg 19-10-2022

Vacature beleidsadviseur langdurige zorg met strategische focus

Zorgverzekeraars Nederland heeft een vacature voor een beleidsadviseur langdurige zorg met strategische focus.

Voor deze uitdagende functie zoeken wij iemand die affiniteit heeft met de langdurige zorg en die met een inhoudelijke strategische blik kan denken. Daarbij kan de juiste kandidaat goed samenwerken. De beleidsadviseur langdurige zorg behartigt de belangen van de zorgkantoren, onze leden. ZN zet zich samen met de zorgverzekeraars en zorgkantoren in voor duurzame toegang tot zorg en gezond leven voor iedereen.

De zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. Samen met hen werkt ZN vanuit een strategische lange termijnvisie aan toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van de langdurige zorg. Binnen ZN is de nieuwe beleidsadviseur daarbij een belangrijke spin in het web van alle belanghebbenden in de zorg, waarbij de cliënt/verzekerde degene is voor wie we ons inzetten. Deze staat centraal. Voor het werken bij ZN betekent dit een mooie combinatie van visionair bezig zijn en een praktische vertaling van beleid.  

De beleidsadviseur volgt proactief de ontwikkelingen binnen de eigen beleidsterreinen en anticipeert daarop. Hij of zij overlegt met de zorgkantoren, de vele vertegenwoordigers van zorgaanbieders, beroepsgroepen, patiënten, consumenten en overheid.
Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze website. Solliciteren kan tot uiterlijk op 7 november aanstaande.