ZN%20006-bewerkt%20nws.jpg
Controle & Fraudebeheersing 12-09-2022

NVZ, NFU en ZN pleiten voor ‘geen bezwaar’-systeem bij gegevensuitwisseling in de zorg

Op 15 september spreekt de Tweede kamer over de gegevensuitwisseling in de zorg. In aanloop naar dit debat vragen de NVZ, NFU en ZN in een brief aan de Tweede Kamer om haast te maken met de ontwikkeling van een ‘geen-bezwaar’-systeem voor het delen van gegevens. Medische gegevens worden dan gedeeld tussen zorgverleners van de patiënt tenzij de patiënt ervoor kiest en aangeeft dit niet te willen.

Op dit moment moet een patiënt nog expliciet toestemming verlenen voor het delen van gegevens tussen zorgverleners. Dit leidt regelmatig tot onwenselijke situaties voor patiënten en zorgverleners wanneer gegevens niet inzichtelijk zijn. Het meest bekende voorbeeld is de acute situatie, waarbij de patiënt soms niet in staat is om toestemming te verlenen.

Er zijn echter veel meer situaties waarbij de huidige systematiek tot veel onnodige lastendruk en vertraging leidt. Bijvoorbeeld in het geval van medicatieoverdracht of in de oncologie. Het ministerie van VWS onderzoekt momenteel of een ‘geen bezwaar’ in de acute zorg kan worden gerealiseerd. In de brief vragen NVZ, NFU en ZN deze inzet van het ministerie te ondersteunen, te versnellen en te verbreden.