toezicht-6d374ebc-e161-435d-8822-8b65659c47b8.jpg
Controle & Fraudebeheersing 07-01-2016

Nieuw online portaal om integriteit zorgaanbieders te toetsen

Zorgverzekeraars kunnen voortaan makkelijker de integriteit van zorgaanbieders toetsen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft Vektis, het zorginformatiecentrum van de zorgverzekeraars, daarvoor een online portaal laten ontwikkelen. Zorgverzekeraars kunnen vanaf nu via het portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) diverse bronnen raadplegen.

ZN benadrukt dat de overgrote meerderheid van de zorgverleners bevoegd is en financieel betrouwbaar. Maar om de patiënt te beschermen zijn zorgverzekeraars volgens de Wet Financieel Toezicht verplicht de integriteit van een zorgaanbieder te toetsen, voordat ze met hem een contract aangaan of het contract verlengen. Het gaat erom dat zorgverzekeraars inschatten of een zorgaanbieder bevoegd is en financieel betrouwbaar.

Het RIZ biedt een toegangspoort tot diverse bronnen die het zoeken makkelijker maakt. Zorgverzekeraars krijgen overigens geen toegang tot meer informatie dan voor de inwerkingtreding van het portaal reeds mogelijk was.

Via het RIZ krijgen zorgverzekeraars al in een vroeg stadium inzicht in de integriteit van zorgaanbieders en mogelijke risico’s. De informatie die ze via het RIZ inzien, gebruiken ze bij de beslissing om een zorgaanbieder te contracteren, of om beheersmaatregelen te nemen.

Nu gaat een zorgverzekeraar nog apart te rade bij verschillende openbare bronnen. Met het door Vektis ontwikkelde RIZ kunnen ze deze bronnen veel eenvoudiger raadplegen. Het RIZ is geen nieuw gegevensregister en legt informatie niet vast, maar ontsluit realtime bestaande openbare bronnen. Daardoor kunnen de zorgverzekeraars de integriteit van zorgaanbieders toetsen aan de meest actuele gegevens.

Zorgverzekeraars vinden het vanzelfsprekend van groot belang om zorgvuldig om te gaan met gegevens. Daarover hebben ze gezamenlijk regels afgesproken, die ook nog eens ter toetsing worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens).