Zuster bij baby in couvuese-716cfcba-797c-49e1-bf71-ab50edfdc2ac.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 27-01-2016

1,4 miljoen kinderen naar het ziekenhuis in 2014

Van de 3,4 miljoen kinderen van 0 tot 17 jaar in Nederland zijn er in 2014 bijna 1,4 miljoen behandeld in het ziekenhuis. Dit is bijna 40% van het totaal aantal kinderen. Dit blijkt uit een publicatie vandaag op de website Zorgprisma Publiek.

De meeste kinderen komen in het ziekenhuis voor een behandeling van letsel, aangeboren afwijkingen, aandoeningen aan het middenoor of een operatie aan de neus- of keelamandelen.

Geestelijke gezondheidszorg
Uit de publicatie ‘Zorg voor kinderen’ komt onder meer ook naar voren dat in 2014 ruim 208.000 kinderen zorg vanuit de GGZ ontvingen. Dit is ruim 6% van het totaal aantal kinderen. Van de volwassen bevolking ontvangt bijna 5% zorg vanuit de GGZ. Sinds 2011 is het aantal kinderen dat GGZ-zorg krijgt min of meer stabiel. Dit is te zien in een grafiek op de Zorgprisma Publiek.

Baby’s
In 2014 werden ruim 170.000 baby’s geboren. 11.000 daarvan kwamen te vroeg ter wereld. Net als in de andere leeftijdsgroepen zijn er bij de 0-jarige kinderen meer jongens (87.723) dan meisjes (83.818).

Zorgprisma Publiek is een website van Vektis waar cijfers en feiten over de zorg en de zorgverzekeringsmarkt in Nederland te vinden zijn.