kwaliteit okay-be69f371-4f0b-4934-9c91-557839e4e8bb.jpg
Controle & Fraudebeheersing 16-02-2016

NZa: controle zorgnota’s door zorgverzekeraars steeds beter

De zorgverzekeraars controleren de zorgnota's beduidend beter dan voorheen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de prestaties van de zorgverzekeraars.

Vanzelfsprekend horen zorgaanbieders correcte zorgnota's in te dienen, stelt de NZa, maar zorgverzekeraars mogen alleen juiste zorgnota’s vergoeden. Ze hebben namelijk de wettelijke taak om fouten in nota’s op te sporen en te (laten) herstellen. De NZa oordeelt positief over de manier waarop de zorgverzekeraars dat doen, maar ziet ook verbeterpunten. Zo kunnen de zorgverzekeraars nog beter gebruik maken van data-analyses om onjuiste zorgnota's op te sporen. Daarnaast kunnen zij die controles meer automatiseren dan nu het geval is.

Fraudebestrijding verbeterd
Het onderzoek van de NZa naar de rechtmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet 2014 bevat een breed scala aan onderwerpen die betrekking hebben op de uitvoering van de controletaken en de juiste aanlevering van de financiële verantwoordingen door zorgverzekeraars. De NZa constateert bijvoorbeeld ook dat de zorgverzekeraars de uitvoering van de processen van fraudebestrijding in 2014 verder hebben verbeterd. Verder blijft volgens de NZa aandacht voor de inzet van datamining geboden.

Alle bevindingen van de NZa staan in het Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2014 deel 2 dat de NZa op 15 februari heeft gepubliceerd.