Corona

Ondersteuning zorgverzekeraars en zorgkantoren bij coronapandemie

De uitbraak van corona stelt de zorg in ons land al sinds maart 2020 voor grote uitdagingen. Zorgaanbieders en zorgprofessionals zetten alle zeilen bij om tijdig de noodzakelijke zorg te bieden. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben grote waardering voor de inzet en flexibiliteit van alle zorgverleners. 

Naast de zorginhoudelijke uitdagingen, heeft de crisis ook geleid tot financiële onzekerheden voor zorgaanbieders. Zorgverzekeraars zetten zich ervoor in om te voorkomen dat de zorgverlening onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen, zodat de aandacht van zorgaanbieders maximaal kan uitgaan naar het verlenen van de noodzakelijke zorg. 

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen zijn de afgelopen tijd voor alle zorgaanbieders die zorg leveren in de Zvw, de Wlz of de aanvullende verzekering regelingen opengesteld waarmee een beroep kon worden gedaan op financiële bijdragen, waaronder voor gederfde omzet en voor meerkosten door corona. Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse regelingen met nadere informatie.