Zorgverzekeringswet

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor verzekerden en zorgaanbieders. Op  deze plaats staat actuele informatie over wat zorgverzekeraars doen om verzekerden en zorgaanbieders  te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg die wordt vergoed vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

 

Documenten


Vraag en antwoord

  • Ik ben een gecontracteerde zorgaanbieder. Wat is er al bekend over de financiële ondersteuning die ik kan verwachten wanneer ik in de financiële problemen (dreig te) kom(en)?

We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. ZN heeft daartoe in een speciale brief aangekondigd hoe gecontracteerde zorgaanbieders kunnen rekenen op ondersteuning (zie ook nieuwsbericht ‘Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis). In deze brief staat dat alle zorgverzekeraars voor de periode 1 maart tot 1 juni ondersteuning zullen bieden aan gecontracteerde zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen.

Voor de hoofdlijnen en concrete randvoorwaarden voor deze financiële ondersteuning verwijzen wij u graag door naar deze brief.

Geen contract?

Wij realiseren ons dat ook zorgaanbieders die geen contract hebben afgesloten soortgelijke problemen kunnen ondervinden. Omdat het voor ons nu niet goed mogelijk is om ook voor hen een centrale regeling te maken, adviseren wij u een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen, zoals ook benoemd in de brief van ZN. Wanneer u denkt daarop aanvullend ondersteuning nodig te hebben, kunt u uiteraard altijd contact met uw preferente zorgverzekeraar opnemen. De komende periode wordt er op landelijk niveau onderzocht hoe de ondersteuning voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geregeld kan worden.


Hulp nodig?

 

Informatie van de overheid over corona