Programmamanager dure geneesmiddelen

Wil jij meewerken aan de betaalbaarheid  van de zorg in Nederland?


De organisatie
De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt zorgverzekeraars en zorgkantoren en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met de leden werkt ze aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Alle tien zorgverzekeraars in Nederland zijn lid van ZN:  ASR, CZ, DSW, Eno, EUCARE, ONVZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

ZN zoekt en heeft intensieve samenwerking met o.a. patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. ZN ondersteunt zorgverzekeraars door hun belangen effectief te behartigen met collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. ZN staat midden in het debat over de ontwikkeling, verbetering en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

De verschillende teams binnen ZN vervullen hierin een belangrijke rol. De kernwaarden ‘verbinden, vertrouwen en vernieuwen’ zijn belangrijk voor ZN en haar 95 medewerkers. De cultuur is zeer collegiaal, informeel, gedreven en plezierig.

 

https://assets.zn.nl/p/32768/Organogram%20ZN%20-%20onderdeel%20introductiedossier.png

 

Team Dure Geneesmiddelen (DGM)
Het team Dure Geneesmiddelen werkt in nauwe samenwerking met de zorgverzekeraars aan het verbeteren van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van dure geneesmiddelen voor de ziekenhuiszorg. Verzekeraars hebben in 2017 besloten gezamenlijk op te trekken ten aanzien van beleid en inkoop dure geneesmiddelen. Ten behoeve van de inkoop is een gezamenlijk inkoopverband (Clean-team) opgericht dat met farmaceutische bedrijven afspraken maakt over de prijs van nieuwe dure geneesmiddelen.

Daarnaast participeren de teamleden onder meer in de Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG)  en de werkgroep Dure Geneesmiddelen. De samenwerking tussen ZN en de zorgverzekeraars wordt de komende jaren verder geïntensiveerd.

Het team bestaat momenteel uit een Beleidsadviseur DGM, een apotheker en een (interim-) public affairs adviseur. Vanwege forse uitbreiding van het team en het vertrek van een collega wordt momenteel geworven voor een Strategisch Inkoper, een Beleidsondersteuner, een Programmanager en een nader in te vullen positie. De Programmanager legt verantwoording af aan de betreffende Manager, die nog 5 teams onder zijn hoede heeft.

Vacature Programmamanager
Als Programmamanager behandel je zelfstandig strategische en politieke vraagstukken in overleg met het team, de betrokken ZN-bestuursleden en BCZ portefeuillehouders (Bestuurscommissie Zorg). Daarnaast participeer je in diverse landelijke overleggen met andere koepelorganisaties en partners, waaronder de NZa, NVZ, FMS, NFU en VWS. Daarbij treedt je op als belangenbehartiger voor de zorgverzekeraars, die je in deze overleggen vertegenwoordigt.

ZN kent een platte structuur waardoor de senioren van een team functioneel leidinggevend zijn. De belangrijkste aandachtpunten voor de Programmamanager (als senior van het team) voor de komende tijd zijn:

Opbouw van het team

 • Intensiveren samenwerking met de leden
 • Onderhouden visie en strategie voor het dossier DGM
 • Updaten plan van aanpak op basis van de visie en (doen) uitvoeren van dit plan
 • Resultaten boeken o.g.v. gezamenlijke inkoop DGM conform eerder afgesproken plan

De Programmamanager:

 • Stelt in samenwerking met de leden en directe collega’s programmadoelen vast en is verantwoordelijk voor het behalen van de doelen binnen de gestelde termijnen;
 • Is in staat zelfstandig zwaardere en complexe aandachtsgebieden op bestuursniveau onder de aandacht en tot besluitvorming te brengen ;
 • Zorgt ervoor dat de werkgroep dure geneesmiddelen, de CieBAG en het Clean-team drie goed op elkaar ingespeelde dure geneesmiddelen gremia zijn, dat processen goed op elkaar aansluiten en de werkzaamheden elkaar inhoudelijk versterken;
 • Signaleert en onderzoekt relevante ontwikkelingen op het terrein van intramurale dure geneesmiddelen en speelt hier adequaat op in o.a. door het stimuleren van nieuw beleid;
 • Formuleert en onderhoudt samen met de directe collega’s en de leden een zorgverzekeraarsvisie op het dossier dure geneesmiddelen en vertaalt deze naar een korte en lange termijn strategie;
 • Ontwikkelt en onderhoudt, in samenwerking met de leden, gezamenlijk zorgverzekeraarsbeleid op het dossier dure geneesmiddelen en is in staat stakeholders te overtuigen steun aan dit beleid te verlenen en/of verregaande samenwerking aan te gaan;
 • Beschikt over en bouwt aan interne- en externe netwerken, die voor het DGM beleid relevant zijn;
 • Beïnvloedt de beleidsvorming door het uitdragen en uitvoeren van beleidsstandpunten in diverse (externe)(bestuurlijke) gremia en overlegstructuren;
 • Voert mede prijsonderhandelingen;
 • Draagt bij aan de inhoudelijke organisatie en coördinatie (o.a. kwartaal en jaarplanning) binnen het team en zorgt voor de coördinatie van vergaderingen en bijeenkomsten en neemt hierin een sturende en/of leidende rol;
 • Draagt de verantwoordelijkheid dat er middelen en capaciteit beschikbaar  zijn om programmadoelen te behalen en realiseert deze binnen de afgesproken planning met het team;
 • Fungeert zowel intern als extern als  aanspreekpunt op het vakgebied, is voor dit dossier het gezicht naar buiten.

Jouw profiel
Je kunt in deze spilfunctie een beroep doen op veel van je competenties. Zo ben je bedreven in het beïnvloeden van strategische beleidsvorming in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en in stakeholdermanagement. Vanuit je daadkrachtige houding ben je in staat afgewogen besluiten te nemen en deze een vervolg te geven. Jij hebt een hoog ambitieniveau, met aantoonbare drive om betaalbaarheid van zorg vanuit de rol van verzekeraars in het zorgstelsel, te realiseren.

Kennis van het dossier DGM is noodzakelijk voor het succesvol kunnen opereren in dit complexe veld evenals de skills om een team op te bouwen en te laten samenwerken, zowel intern en extern.

Wat heb je verder in huis?

 • Ruime ervaring met en kennis van de problematiek van zorgverzekeraars, de geneesmiddelenmarkt en daarop acterende relevante partijen;
 • Bij voorkeur kennis van DGM
 • Bewezen onderhandelingsvaardigheden.
 • Een resultaatgericht houding

Arbeidsvoorwaarden
De functie is momenteel ingeschaald in schaal 13 met een max. van € 7.081,00 bruto per maand, vakantiegeld en dertiende maand, bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Een arbeidsmarkttoelage behoort tot de mogelijkheden en momenteel wordt naar de weging van de functie gekeken.

Verder kun je rekenen op:

 • Een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een meerkeuzesysteem om daar voor een deel zelf invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een goede pensioen- en reiskostenregeling en minimaal 24,5 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband).
 • Fijne collega’s en een prima bereikbare kantoorwerkplek midden in de bossen van Zeist. Er wordt gedurende COVID-19 vanaf huis gewerkt. ZN faciliteert dit uitstekend. Wanneer het rondom COVID-19 veilig is kun je jouw collega’s ontmoeten in het moderne kantoorpand om samen te werken, te brainstormen en voor andere creatieve processen.​

Interesse of vragen?
Upload dan je cv en korte motivatie via onze website: https://partnersatwork.nl/vacatures/
Heb je vragen, bel of mail dan met Marieke van Kilsdonk: 06-288 30 683 / m.vankilsdonk@partnersatwork.nl.

Een (online) test of assessment kan deel uit maken van de procedure. Daarnaast wordt de nieuwe Programmamanager gevraagd een geheimhoudingsverklaring te tekenen en zal aandacht wordt besteed aan integriteit en mogelijke belangenverstrengeling.