Kenniscentrum Digitale zorg

Zorgverzekeraars werken aan de ambitie dat zorgaanbieders passende hybride en digitale zorg aanbieden. Dit betekent passende digitale zorg waar het kan, fysieke zorg wanneer dit moet of een mix van digitale en fysieke zorg; zogenoemde hybride zorg. Met deze beweging zetten we ons gezamenlijk in voor het versnellen van de transformatie van de zorg zodat we deze toekomstbestendig kunnen maken. Dit doen we door zorg te voorkomen, vervangen en te verplaatsen. Met het aanbieden van passende hybride en digitale zorg dragen zorgaanbieders bij aan de juiste zorg op de juiste plek.

In het Kenniscentrum Digitale Zorg bundelen zorgverzekeraars hun kennis en ervaring op het gebied van innovatie, medisch advies, zorginkoop, gezondheidsrecht, ethiek, data en kunstmatige intelligentie. Door deze bundeling van kennis en ervaring willen we de implementatie van relevante digitale zorgtoepassingen versnellen. Daarbij beperken we ons tot zes speerpunten.

Zes speerpunten
De zes speerpunten zijn:

 Hybride Huisartsenpraktijk
 inclusief het voorkomen en verbeteren van de verwijzing naar de 2e lijn

 
 
 Patiëntgerichte chronische zorg door inzet van telemonitoring
 
 
 
 Ouderen in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen 
  m.b.v. digitale oplossingen
 
 
 Verminderen van wachtlijsten in 1e lijn, GGZ, wijkverpleging en Wlz 
  door inzet van digitale oplossingen
 
 
 Digitale ondersteuning van integrale zorg 
  vanuit 2e lijn, huisartsenzorg, wijkverpleging en Wlz
 
 
 Technologie die zorg voorkomt
   de geïndiceerde preventie 
 
 

Zorgtransformatiemodel
Om er voor te zorgen dat digitale zorgtoepassingen op deze zes speerpunten sneller hun weg naar de zorgpraktijk vinden, is door zorgverzekeraars gezamenlijk het Zorgtransformatiemodel ontwikkeld.
Het Zorgtransformatiemodel bestaat uit zes puzzelstukjes.

Innovatoren ontwikkelen digitale zorgtoepassingen, puzzelstuk Idee- & ontwikkeling digitale zorgtoepassingen.
Het Kenniscentrum Digitale Zorg verzamelt digitale initiatieven en prioriteert samen met het zorgveld welke zorgtoepassingen in het Kenniscentrum Digitale Zorg in aanmerking komen voor een toetsing. Dit gebeurt bij puzzelstuk Gezamenlijk verzamelen & prioriteren.

De toetsing, bij puzzelstuk Gezamenlijk toetsing, vindt plaats aan de hand van een leidraad. Het Citrienfonds steunt het gebruik van de Leidraad. Gezamenlijk met het zorgveld worden digitale zorgtoepassingen getoetst op veilig gebruik in de zorg.
Een positief oordeel bij de toetsing geeft geeft aan dat de digitale zorgtoepassing voldoet aan de verschillende onderdelen van de leidraad en veilig in de zorg kan worden gezet. Een positieve toets is geen garantie dat zorgaanbieders ook daadwerkelijk met de toepassing gaan werken.

Indien een digitale zorgtoepassing voldoet aan de leidraad, kan door individuele zorgverzekeraars met het zorgveld worden besloten tot een waardebepaling in de praktijk. Deze waardebepaling volgt niet vanzelfsprekend op een succesvolle toetsing. Om voor een waardebepaling in aanmerking te komen, is er minimaal 1 zorgverzekeraar en 1 zorgaanbieder nodig die de waardebepaling mogelijk willen maken.

De eventuele opschaling van een digitale zorgtoepassing, aangejaagd door zorgverzekeraars en het zorgveld, is afhankelijk van de resultaten van de waardebepaling en moet uit de evaluatie blijken. De evaluatie wordt gedaan door het kenniscentrum in samenwerking met het zorgveld.

Meer weten over het Zorgtransformatiemodel? In onderstaande presentatie leggen we uit wat de verschillende stappen van het model zijn en wat we in die stappen doen.


Digitale zorgtoepassing aanmelden
Bent u een ontwikkelaar of leverancier, dan kunt u bij het Kenniscentrum Digitale Zorg uw digitale zorgtoepassing aanmelden voor een toetsing. Uw toepassing moet wel binnen de zes speerpunten passen.
Vul hier het Intakeformulier Digitale Zorg in en stuur het op naar: KCdigitalezorg@zn.nl
Let op: voor de aanmelding is alleen een ingevuld intakeformulier nodig.

Overige digitale zorgtoepassingen
Heeft u een digitale zorgtoepassing die niet valt onder onze zes speerpunten? Kijk dan op de website Zorg voor innoveren voor meer informatie en mogelijke ondersteuning. Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid en informeert, adviseert en verbindt zorginnovatoren. Op de website vindt u een kennisbank met informatie over het innovatieproces en een loket waar u vrijblijvend uw vraag over uw zorginnovatie kunt stellen. Zorg voor innoveren wordt verzorgd door  vijf overheidspartijen: Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ZonMw. Zij bundelen hun krachten om zorginnovatoren op weg te helpen in hun innovatietraject door informatie te bieden over innoveren in de zorg en te helpen waar nodig.