Meer informatie over kwaliteit van zorg

Verzekerden en patiënten vinden veel informatie op de website van hun zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars ondersteunen hun klanten bijna altijd met zorgbemiddeling met een dienstencentrum of zorgcoach. Verzekerden kunnen daar advies krijgen over het maken van de keuze voor passende zorg.

www.minimumkwaliteitsnormen.nl - welke ziekenhuizen voldoen aan de minimum kwaliteitsnormen inzake specifieke hoog-complexe ingrepen. Een initiatief van de zorgverzekeraars.

www.igz.nl - informatie over de onafhankelijke toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg voor zorgaanbieders, verzekerden en andere geïnteresseerden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaken en bevordert de IGZ de veiligheid en kwaliteit van zorg.

www.patientervaringsmetingen.nl - meetkalender voor zorgaanbieders inzake patiëntervaringsmetingen van het Programma Kwaliteit.

www.dica.nl - informatie voor zorgaanbieders over de klinische registraties van dit Dutch Institute for Clinical Auditing.

www.zorginzicht.nl - van en voor professionals die actief betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zij vinden hier kwaliteitsinformatie zoals standaarden, meetinstrumenten, kwaliteitsgegevens en goede voorbeelden. Een initiatief van Zorginstituut Nederland.

www.zorgprisma.nl - informatie over zorgkosten, zorgaanbieders en verzekerden voor partijen in de zorg.

www.zorgprismapubliek.nl - informatie voor verzekerden en patiënten over betrouwbare cijfers en feiten over de zorg en zorgverzekeringsmarkt in Nederland. Een initiatief van Vektis en de zorgverzekeraars.

www.zorgkaartnederland.nl- faciliteert het met elkaar delen van ervaringen met de zorg. De site biedt bezoekers informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

www.kiesbeter.nl - biedt informatie over alle zorginstellingen die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. En informatie over meer dan 200 aandoeningen. Een initiatief van de Nederlandse overheid.