Regionale capaciteitsplannen

In de regionale capaciteitsplannen staat een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. Zorgkantoren hebben dit voor alle regio’s in Nederland in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat in 2040 ruim 120.000 meer ouderen zorg nodig hebben dan het huidige  aantal beschikbare plekken.

Verder staat er in de plannen voor elke zorgkantoorregio informatie over:

  • Het aantal 75-plussers per regio.
  • Hoeveel mensen een Wlz-indicatie voor verpleegzorg hebben.
  • En hoeveel daarvan op een wachtlijst staan.
  • Het gemiddelde aantal locaties voor verpleegzorg.
  • De regionale trend van langer thuis wonen.
  • De verwachte vraag naar en het verwachte tekort aan verpleegzorg de komende 20 jaar.
  • Regionale initiatieven voor innovatie en bouwplannen.

Klik hier voor een overzichtskaart van alle plannen per zorgkantoorregio en voor de landelijke cijfers.

Met de regionale capaciteitsplannen en met kwartaalrapportages over de wachtlijsten maken zorgkantoren inzichtelijk wat de vraag naar verpleegzorg is, zowel landelijk als regionaal. Met behulp van deze cijfers willen zorgkantoren in de regio in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten om samen voldoende aanbod van passende verpleegzorg te realiseren.